Veel activiteiten zijn na de versoepeling van de corona maatregelen weer opgestart.
Kijk op de site van de organisatie om er zeker van te zijn dat de activiteit weer plaatsvindt.

De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Team Sportservice Zuid-Holland

Aangepast sporten
Wilt u graag meer sportaanbod realiseren voor de mensen met een beperking in uw gemeente? Om zoveel mogelijk mensen met een beperking de kracht van sport en bewegen te laten ervaren ondersteunt Team Sportservice u graag. Wij doen dit in een regionale aanpak, want door over gemeentegrenzen heen te kijken, ontstaat er aanzienlijk meer aanbod voor de inwoners van uw gemeente. De regio-coördinator van Team Sportservice vervult hierbij een spilfunctie.

Team Sportservice legt verbindingen
Het aantal mensen met een beperking met dezelfde sportwensen in één gemeente is vaak te klein om lokaal een evenwichtig aangepast sportaanbod te realiseren. Daarom is de regionale aanpak aangepast sporten de meest geëigende aanpak om hier goed vorm aan te geven. De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen werken samen met Team Sportservice en door regionaal samen te werken, wordt kennis gebundeld en versnippering van geld en menskracht voorkomen. Samenwerking in regionaal verband is effectief en geeft aanzienlijk meer mogelijkheden voor zowel het sportaanbod als de sportvraag.

Wie kan er bij de regio-coördinator terecht?
Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele, chronische beperking of stoornis binnen het autismespectrum. Daarnaast kunnen sportverenigingen, belangenorganisaties, patiëntenverenigingen en (potentiële) sporters, kortom iedereen die een vraag heeft op het gebied van sporten met een beperking, terecht bij de regio-coördinator.

Onze aanpak:
1. Netwerk opzetten
Onze regionale aanpak start met het opzetten van een netwerk van medewerkers van gemeenten en overige professionals die zich bezighouden met aangepast sporten. Dit netwerk heeft als hoofdtaak de aangepast sporter te laten beseffen en ervaren dat het ook voor hen mogelijk is om te sporten of te bewegen. Dit wordt aangepakt door een verbetering van de informatievoorziening in de betreffende regio over het aanbod aangepast sporten, maar ook door het registreren en wegnemen of verlagen van belemmeringen die aangepaste sporters ervaren.
2. Sportadvies
Om de doelgroep over de drempel te helpen daadwerkelijk structureel aan een activiteit mee te doen, brengt de regio-coördinator vraag en aanbod samen en geeft sportadvies.
3. Promotie
Daarnaast richt de regionale samenwerking zich op het verbeteren en promoten van het aangepaste sportaanbod. Dit wordt bijvoorbeeld aangepakt door het afstemmen en regionaliseren van verenigingsondersteuning en kaderscholingen, die door diverse organisaties eerst alleen lokaal werden opgezet en aangeboden. Ook vergroot de regio-coördinator de zichtbaarheid door bijvoorbeeld het opzetten van een lokaal loket, het promoten van de activiteiten middels verschillende kanalen, waaronder het platform Uniek Sporten en krijgt het aanbod extra aandacht tijdens de maand van het aangepast sporten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Marcel Kamsteeg
Regio-coördinator Aangepast Sporten
voor de Duin- en Bollenstreek
Team Sportservice Zuid-Holland
M: 06 467 535 66
T: 0174 244 940
E: mkamsteeg@teamsportservice.nl

Terug naar overzicht

U vindt ons op:


venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support