Veel activiteiten zijn na de versoepeling van de corona maatregelen weer opgestart.
Kijk op de site van de organisatie om er zeker van te zijn dat de activiteit weer plaatsvindt.

De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

MEE Zuid-Holland Noord

MEE maakt meedoen mogelijk    
MEE ondersteunt alle mensen met een beperking (lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk), niet-aangeboren hersenletsel, chronisch ziek en/of een stoornis in het autistisch spectrum, die belemmeringen ondervinden in het meedoen in de samenleving. MEE is er voor deze mensen, maar ook voor ouders of andere direct betrokkenen.
MEE brengt samen met een cliënt de problematiek en vragen in kaart. Achter soms simpele vragen kan een complexere problematiek schuilgaan, die meerdere levensgebieden beslaat. Bijvoorbeeld problemen als eenzaamheid, vinden van geschikt werk, juiste schoolkeuze, leer- en ontwikkelingsachterstand, onderwijs, opvoeding etc. Daarna wordt gekeken welke ondersteuning nodig is om weer zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen. Wat nodig is, is voor iedere cliënt weer anders en vraagt vaak om maatwerk. Insteek van MEE is dat de cliënt zelf de regie houdt, versterkt wordt in de eigen kracht en zoveel mogelijk gebruikt maakt van het eigen sociaal netwerk. Vervolgens wordt bekeken of deelname aan algemene voorzieningen mogelijk is. Alleen als het niet anders kan worden speciale (vaak duurdere) voorzieningen ingezet. Uitgangspunt van MEE is dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving.   MEE ondersteunt in:
-         het accepteren van de beperking;
-         het leren omgaan met de beperking;
-         de praktische zaken rondom de beperking;
-         het organiseren van een integraal hulpaanbod;
-         de evaluatie van de ondersteuning.  

Integraal hulpaanbod
Een beperking heeft gevolgen voor de opvoeding, ontwikkeling, wonen, vervoer, opleiding, werk, samenleven, vrije tijdsbesteding, vrienden, inkomen en omgaan met geld. In Nederland is op al deze gebieden veel geregeld, maar via verschillende stelsels, regelingen, organisaties en indicatiestellingen. De Wmo, AWBZ, ZVW, jeugdzorg en preventief jeugdbeleid, Wajong, sociale werkvoorziening, OGGZ, WWB, onderwijs, CIZ, BJZ zijn hier voorbeelden van. De onderlinge afstemming en samenhang zijn cruciaal als het gaat om passende oplossingen. MEE werkt stelseloverstijgend, kent alle regelingen en kan daardoor samen met de cliënt een integraal aanbod organiseren. MEE initieert en coördineert de samenwerking en afstemming tussen de stelsels en bijbehorende organisaties.  
Maatschappelijke taken
Naast individuele cliëntondersteuning heeft MEE als maatschappelijke taak het signaleren van structurele knelpunten die het ontstaan van een inclusieve samenleving belemmeren. MEE levert ook een bijdrage aan het oplossen van deze knelpunten door informatievoorziening, advies en deskundigheidsbevordering. MEE werkt samen met gemeenten, scholen, voorschoolse opvang, het gemeentelijk welzijnswerk, sportverenigingen, enz.  

Aandachtsgebieden
Verstandelijke beperking | lichamelijke beperking | autisme | chronisch ziek | niet aangeboren hersenletsel | integrale vroeghulp | ontwikkelingsachterstand | meervoudige beperking | zintuiglijke beperking |

Terug naar overzicht

U vindt ons op:


MEE Zuid-Holland Noord - Hoofdkantoor

Hooikade 30
2627 AB  Delft
088-7752000
www.meezhn.nl
info@meezhn.nl

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support