Veel activiteiten zijn na de versoepeling van de corona maatregelen weer opgestart.
Kijk op de site van de organisatie om er zeker van te zijn dat de activiteit weer plaatsvindt.

De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Lezing over de participatiesamenleving

Zuid-Holland Noord, maandag 15 april 2019

Op 27 mei vindt bij de Hogeschool Inholland te Haarlem een lezing plaats over de participatiesamenleving. Onder andere een doelstelling van de participatiesamenleving is zelf zorgen voor kwetsbare familieleden, buren en buurtbewoners met een psychiatrische aandoening of beginnende dementie. Is dit eigenlijk wel mogelijk? In de lezing wordt de balans opgemaakt van de ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Andere doelstellingen uit de participatiesamenleving zijn:

  • Mensen met arbeidsbeperkingen opnemen in reguliere organisaties met gewone bazen en collega’s zonder beperkingen.
  • Geen verzorgingshuizen meer. Zo min mogelijk grootschalige instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo min mogelijk kinderen naar het speciaal onderwijs.

  • De participatiesamenleving is een inclusieve samenleving, gebaseerd op actieve solidariteit.
  • De verzorgingsstaat was een samenleving met veel professionele zorg en gespecialiseerde organisaties, gebaseerd op passieve solidariteit; via het belasting- en premiebiljet.

Wat is beter en voor wie?

Locatie: Hogeschool Inholland
Bijdorplaan 15, Haarlem
Tijdstip: 19.30-21.30 uur
Zie voor inschrijven de volgende link: https://collegereeks.stdl.nl/college-schema/

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support